ZADRSKA DEKLARACIJA – varstveni ornitologi si želijo varno jadransko selitveno pot za ptice selivke

Letošnja spomladanska selitev ptic je bila obeležena s 4. mednarodno konferenco Adriatic Flyway, ki se je konec aprila odvijala na Hrvaškem.

Jadranska selitvena pot čez Balkanski polotok je ena najpomembnejših selitvenih poti ptic selivk, ki se dvakrat v letu vračajo v Afriko in spet nazaj v Evropo. Smrtnost ptic vzdolž jadranske selitvene poti je zelo visoka – in bi zagotovo bila še nekajkrat višja brez aktivnega vključevanja nemške naravovarstvene fundacije EuroNatur in njenih partnerjev. Udeleženci na 4. mednarodni konferenci Adriatic Flyway, ki se je konec aprila odvijala v Zadru na Hrvaškem, so razpravljali o glavnih razlogih nenehnega, ponekod tudi dramatičnega upada ptic selivk, ter o razvoju in izvajanju ukrepov za zaustavitev tega padajočega trenda.

»V času napredujočih izgub biotske raznovrstnosti je stanoviten nezakonit lov na ptice vzdolž jadranske selitvene poti in tudi na širšem območju Sredozemlja absolutno nesprejemljiv,« je dejal dr. Stefan Ferger, ki je pri naravovarstveni fundaciji EuroNatur zadolžen za varstvo ptic selivk. »Kljub temu, da so države znotraj balkanske regije potrdile ničelno toleranco do nezakonitega ubijanja ptic že leta 2020, se od takrat žal ni zgodilo veliko!«

Foto: Ilka Beermann (EuroNatur)

Poleg nezakonitega lova se ptice selivke na jadranski selitveni poti soočajo še z drugimi grožnjami, povezanimi s človekom. Električni udari na nezavarovanih električnih drogovih in trki ptic v nadzemne dele daljnovodov povzročajo velike izgube, zlasti pri velikih pticah selivkah. Prav tako obstaja tudi nevarnost zaradi zastrupitve ptic s svincem, saj veliko lovcev pri lovu še vedno uporablja svinčene naboje. Ptice in ostale živali, ki so pogosto zaradi lova samo ranjene, poginejo v odprti krajini, kjer se mrhovinarji zastrupljajo zaradi prehranjevanja z njihovimi trupli. Na žalost se v nekaterih delih jugovzhodne Evrope še vedno pojavlja uporaba strupenih vab za nezakonito ubijanje prostoživečih živali. Pred kratkim so na območju Bolgarije obravnavali primer takšne zastrupitve pri štirih osebkih ogrožene vrste rjavi jastreb (Aegypius monachus).

V skupni deklaraciji, ki so jo na 4. mednarodni konferenci Adriatic Flyway podpisali naravovarstvena fundacija Euronatur in njeni partnerji, pozivajo vlade držav vdolž jadranske selitvene poti, da zaustavijo nezakonito ubijanje in lov na ptice na območju Balkanskega polotoka. Vladne institucije morajo razviti in začeti izvajati nacionalne akcijske načrte za ohranjanje populacij ptic selivk kot del njihove mednarodne zaveze. Udeleženci konference tudi pozivajo voditelje držav, naj preoblikujejo energetsko infrastrukturo, tako da bo varna za ptice, in naj prepovejo uporabo svinčenih nabojev za lov.

Foto: Ilka Beermann (EuroNatur)

 

Osnovne infromacije:

Jadranska selitvena pot: ptice srednje, severne in vzhodne Evrope se osredotočajo zlasti na t.i. jadransko selitveno pot, ki poteka čez Balkan, Jadransko morje in južno Italijo do severne Afrike. Kratek film o selitvi ptic najdete na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=arJenBAVr10.

Konferenca Adriatic Flyway: predstavlja pomemben forum za varstvene ornitologe iz vse Evrope za izmenjavo idej in razvoj skupnih projektov. Konferenca, ki se je konec aprila odvijala v Zadru na Hrvaškem, je bila že četrta zapovrstjo (po tistih v letih 2009, 2014 in 2018). Podrobno poročilo konference iz leta 2018, lahko preberete na povezavi https://www.euronatur.org/en/what-we-do/bird-conservation-in-europe/our-migratory-bird-projects. Na povezavi lahko najdete tudi kratke povzetke predstavitev s 4. mednarodne konference Adriatic Flyway.

Zadrsko deklaracijo, ki jo je podpisalo 73 udeležencev 4. mednarodne konference Adriatic Flyway si lahko preberete na povezavi: 220428_AF4_Zadrska deklaracija 2022. Deklaracija je prevedena v slovenščino.