Prvo srečanje prostovoljcev projekta Adriatic Flyway 4

V soboto, 9. novembra je v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok potekalo prvo srečanje prostovoljcev v okviru projekta Adriatic Flyway 4 “Proti nezakonitemu ubijanju ptic na jadranski selitveni poti”.

Za uspešno odkrivanje in preganjanje nezakonitega lova in ubijanja ptic v Sloveniji je nujno medsebojno sodelovanje. Zato je bil cilj našega prvega srečanja medsebojno spoznavanje, druženje in učenje.

Za začetek so si udeleženci dogodka ogledali kratek film Mihe Horvata, mladega in nadvse perspektivnega študenta Medijskih komunikacij, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru. Miha je film o problematiki nezakonitega lova in ubijanja ptic posnel v sklopu svojega študijskega projekta.

Na srečanju pa so svoje bogato znanje in izkušnje delili tudi trije izjemni slovenski ornitologi ter poznavalci varstva ptic.

Dr. Dejan Bordjan (Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, BF UN Ljubljana) je udeležencem dogodka predstavil problematiko svinca ter različne poti zastrupljanje prosto živečih ptic. V Evropi namreč vsako leto zaradi zastrupitve s svincem umre vsaj milijon ptic.

Svoje bogato ornitološko znanje je z udeleženci dogodka delil tudi Tomaž Mihelič (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije), ki nam je predstavil slovenske ujede in sove ter probleme s katerimi se srečujemo pri varstvu njihovih populacij.

Doc. dr. Al Vrezec je udeležence dogodka popeljal v magični svet muzejskih zbirk. V izjemno poučnem in praktičnem predavanju nam je predstavil uporabo ornitoloških zbirk ter možnosti, ki jih nudijo v moderni uporabi muzejskih zbirk.

V izjemno čast in veselje nam je bilo v naši sredi gostiti tudi Milana Ružića, mednarodno priznanega strokovnjaka za zaščito narave in ptic z več kot 70 strokovnimi članki na to temo. Zadnjih 18 let svoje kariere je posvetil boju proti nezakonitemu lovu na ptice v Srbiji in na Balkanu. Rezultati njegove ekipe so izjemni, in po njihovem vzoru se zgledujejo mnoge balkanske in evropske države.

Svoje izkušnje in terenska doživetja so z udeleženci dogodka delili že aktivni prostovoljci. Posebno sta udeležence dogodka navdušili dve zanimivi predavanji prostovoljk, ki sta se v letošnjem letu udeležili kampa »v boju proti nezakonitemu lovu« v Srbiji ter na Hrvaškem.