Pod streli krivolovcev omahnil gospodar neba nad našimi Alpami

Rentgensko slikanje naključno najdenega kadavra planinskega orla (Aquila chrysaetos) je razkrilo, da je bila ptica ustreljena.

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije zadnja tri leta sistematično zbira kadavre naključno najdenih zavarovanih vrst ptic. Zbrane kadavre pa nato enkrat letno tudi rentgensko skenira v sodelovanju s slovensko policijo.

V začetku decembra smo tako opravili rentgensko skeniranje 111 kadavrov zavarovanih vrst ptic. Skeniranje je pokazalo, da je bil med njimi tudi osebek planinskega orla, najden konec novembra 2021 na območju Cerknega, ki je bil ustreljen s šibrino puško.

Rentgensko skeniranje je pokazalo, da je bil osebek planinskega orla, najden konec novembra 2021 na območju Cerknega, ustreljen s šibrino puško. Foto: Arhiv DOPPS

Planinski orel je na območju Slovenije zavarovana vrsta ptice. Uvrščen je na Rdeči seznam ogroženih ptic gnezdilk Slovenije, kjer je opredeljen kot ranljiva vrsta. Gre za redko in maloštevilno vrsto z velikim naravovarstvenim pomenom za celotno državo in mednarodno skupnost. V Sloveniji imamo trenutno zabeleženih le 32 – 38 parov te vrste.

Planinski orel (Foto: Emil Sušanj)

Nezakonit lov s strelnim orožjem v praksi zelo težko odkrijemo, saj se pogosto sledi v naravi zelo hitro zabrišejo. Prav tako se primeri nezakonitega lova s strelnim orožjem po Sloveniji dogajajo zelo razpršeno in je njihovo odkrivanje oteženo. Bolj pereče je, da takšna dejanja med ljudmi še vedno niso dojeta kot prekršek, ki bi ga bilo potrebno prijaviti. Zato veliko primerov ostane neopaženih oziroma nezaznanih. Z gotovostjo lahko trdimo, da je število nezakonito ustreljenih in ubitih ptic večje, kot ga zaznamo.

Ljudi, ki zaznajo sum na nezakonit lov in ubijanja ptic, pozivamo, da informacije posredujejo na policijo 113 ali anonimno številko policije 080 1200. V primeru, da v naravi najdejo mrtvo ptico, prosimo, da to takoj sporočijo v Prirodoslovni muzej Slovenije na številko 041 513 440 ali na DOPPS na številko 031 439 051.