Lastovke niso v napoto samo inšpektorjem

Tudi trgovce in upravljalce zdravilišč moti njihova prisotnost. Vsaj 30 gnezd mestnih lastovk je bilo nezakonito odstranjenih v Termah Olimia ter 16 gnezd pod streho trgovine Tuš v Polzeli.

Na Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije smo konec prejšnjega tedna prejeli več obvestil o nezakonitem odstranjevanju gnezd mestnih lastovk.
Ker se niso obnašale po pravilih zdraviliškega turizma je vsaj 30 parov mestnih lastovk izgubilo svoje gnezdo na bazenskem kompleksu Term Olimia. Kako so končala njihova jajca in mladiči? Verjetno zelo podobno kot pred trgovino Tuš Polzela. Po naročilu vodje v trgovini je bilo odstranjenih 16 gnezd, ker bi naj kvarili podobo trgovine. Ko so delavci pometali mladiče iz domačega gnezda so jih kot smeti pustili na asfaltu.
Za oba primera smo podali prijavo na pristojno inšekcijsko službo.

V Poročilu o nezakonitem lovu in ubijanju ptic v Sloveniji smo ocenili, da je letno v Sloveniji uničenih med 50 in 200 gnezd mestnih lastovk v času gnezdilne sezone. Glede na število zabeležnih primerov je zelo jasno, da smo številko močno podcenili.

Mestna lastovka je zavarovana živalska vrsta z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/06 z vsemi spremembami). Po Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 z vsemi spremembami) je živali prepovedano namerno, brez opravičljivega razloga ubijati, poškodovati, odvzemati iz narave ali vznemirjati (14. člen ZON), kršenje tega pa je hujša kršitev splošnega varstvenega režima (160. člen ZON). Prav tako je po Uredbi o zavarovanih prosto živečih vrstah prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati živali živalskih vrst iz poglavja A priloge 1 te uredbe, kamor sodi tudi mestna lastovka. Prav tako je prepovedano zavestno odstranjevanje, sprememba, poškodovanje ali uničenje struktur nujno potrebnih za razmnoževanje (npr. gnezda).

Medtem ko se Slovenija v svetu razglaša za zeleno destinacijo z bogato in ohranjeno naravo in nam zelene parole še kako ustrezajo za vabljenje turistov, je resnica na domačem pragu žal pogosto drugačna. Uničena gnezda mestnih lastovk niso le protizakonito dejanje, so tudi izkaz pomanjkanja vsakega sočutja do živih bitij, popolne brezbrižnosti odgovornih in zanikanja lastne narodove kulture – glej denimo pesem Lastovkam Simona Gregorčiča. Naša nacionalna identiteta “do narave prijaznih” je s pobijanjem lastovk postavljena na laž.