Kralj neba obležal zastrupljen na polju

Osebka kritično ogrožene vrste ujede, najdena zastrupljena v bližini
Pragerskega.
Kdo je krivec?

Pred dobrima dvema tednoma smo bili na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic
Slovenije s strani LD Črešnjevec obveščeni, da se pri zadrževalniku Medvedce pri Pragerskem
nahajata dve obnemogli večji ujedi. Naša ornitologa sta se takoj odpravila na teren.
Prečesala sta območje ter na njivski površini SZ od zadrževalnika Medvedce našla prvo
odraslo ptico vrste belorepec (Haliaeetus albicilla). Ta odrasel belorepec je bil v izjemno
slabem stanju in ni mogel leteti, sfrfotal je dobra dva metra, nato pa obnemogel z razprtimi
peruti. Drugi mladosten belorepec je bil od prvega oddaljen približno 400 metrov. Ta se je s
tal sicer dvignil in poletel, vendar le za 20 metrov, nakar je omagal. Ornitologa sta oba
belorepca varno ujela in ju še isti dan predala v veterinarsko oskrbo v Zatočišče za prosto živeče
živali na Muti. Mladosten osebek je obročkan z madžarskim obročkom maja 2017 v
Balatonlelle, Somogy na Madžarskem.

Mladosten osebek je bil obročkan na Madžarskem

Oba belorepca sta bila ob najdbi obnemogla, blatna in umazana, kar kaže na to, da sta bila na
lokaciji že vsaj dober dan. Sumimo, da sta bili ptici zastrupljeni, na kar so kazali tudi njuni
klinični znaki ob najdbi – nekoordinirano gibanje, slabotnost, mišično – živčne kontrakcije in
pospešeno dihanje. Strup je bil zelo verjetno počasi delujoč, a živali pri takšni zastrupitvi
izjemno trpijo.

orel belorepec
Zastrupljeni orel belorepec je bil varno ujet

Belorepec je v Sloveniji zavarovana vrsta, prav tako je vrsta na Rdečem seznamu ogroženih
ptic gnezdilk Slovenije (Uradni list RS, št. 82/02, z vsemi spremembami), kjer je opredeljen
kot kritičmo ogrožena vrsta. Gre za redko in maloštevilno vrsto z velikim naravovarstvenim
pomenom za celotno državo in mednarodno skupnost. Izguba že enega osebka ima velik
udarec na stabilnost celotne populacije, ki je v Sloveniji majhna in šteje zgolj 8 – 11 parov.

Zastrupitve ptic na Dravsko – Ptujskem polju niso redkost. Leta 2015 je prišlo do nezakonite
zastrupitve petih osebkov rjavih lunjev (Circus aeruginosus) in enega osebka krokarja
(Corvus corax) na Natura 2000 Črete. Drugi primer množične zastrupitve ptic se je zgodil
aprila 2018, ko je na območju Ptujskega jezera poginilo 167 osebkov rečnih galebov
(Chroicocephalus ridibundus) in pet ujed. V manjšem obsegu se je zastrupitev galebov
ponovila tudi aprila 2019. Kljub preiskavam in vključenosti pristojnih inštitucij, vzroki
zastrupitve v teh primerih niso bili odkriti. Dopuščamo možnost, da je vzrok teh zastrupitev
zaradi podobnega vzorca pojavljanja enak. Podrobnih podatkov o verjetnem vzroku
zastrupitve belorepcev še nimamo, ptici pa na srečo dobro okrevata in ju bo kot kaže možno
vrniti v naravo. Na društvu ob tem pozivamo vse pristojne organe k temeljiti preiskavi
primera in odločnemu ukrepanju.

Na DOPPS se od leta 2018 v okviru projekta Adriatic Flyway 4 – »Proti nezakonitemu ubijanju
ptic na jadranski selitveni poti«, ukvarjamo tudi s problematiko nezakonitega zastrupljanja
ptic v Sloveniji. Na osnovi podatkov in trenutnem poznavanju problematike ocenjujemo, da
je v Sloveniji letno nezakonito zastrupljenih med 100 – 500 ptic. Primere nezakonitega
zastrupljanja je zelo težko odkrivati, saj se ta dejanja dogajajo dokaj razpršeno. Pogosto pa
med ljudmi tudi niso prepoznana kot prekršek, ki bi ga bilo potrebno prijaviti. Zato ob tem
nesrečnem dogodku pozivamo vse ljubitelje narave in ptic, da tudi takšne dogodke prijavijo
na dopps@dopps.si ali številko policije 113.