KARTA PRIMEROV NEZAKONITEGA LOVA PTIC

Obvestilo: Lokacije primerov na karti so demonstrativne narave in ne odražajo natančne lokacije prekrška. Postavljene so v središče kraja (mesta ali vasi), kjer se je prekršek zgodil. Obvestilo: Lokacije primerov na karti so demonstrativne narave in ne odražajo natančne lokacije prekrška. Postavljene so v središče kraja (mesta ali vasi), kjer se je prekršek zgodil.
Filter by